NOVÁ NORMA ČSN 73 0601 OCHRANA STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŽÍ | Bitumax

Home > Aktuality

NOVÁ NORMA ČSN 73 0601 OCHRANA STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŽÍ24.09.2021

Hydroizolační asfaltové pásy jsou běžně využívány v systému spodní stavby nejen jako hydroizolace, ale také jako účinná součást protiradonových opatření. Asfaltové pásy svou strukturou v ploše a svařitelnými spoji velmi výrazně omezují proudění vzduchu a tím i snižují transport radonu difuzí.

Návrh a provádění protiradonových opatření se řídí normou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, která doznala v září 2019 významných změn a nabyla účinnosti k 1.10.2019. Uvádíme zde ve zkratce nejpodstatnější změny v aktualizované verzi uvedené normy.

celý článek naleznete zde ....

Izolace mostů na dálnici A-1 Toruń - Stryków ...více

SPŠT Belgická, Jablonec nad Nisou ...více

ZŠ speciální MŠ Ústí nad Labem ...více

Další reference

Ilustrační obrázek

  • (+ 420) 326 210 947
  • info@bitumax.eu

PiXOLO

2012 Copyright by Bitumax. All rights reserved.
Developed by PiXOLO